Select Page
Nỗi sợ hãi, kẻ cản đường của thành công

Nỗi sợ hãi, kẻ cản đường của thành công

Nỗi sợ hãi, là một kỹ năng sinh tồn của loài người từ thời tiên sử khi chúng thấy bất kỳ điều gì tiêu cực là nạp ngay vào não bộ. Điều đó rất tốt bởi não bộ cần ghi nhớ những thứ như này để tránh những nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên đó là quá khứ. Trong thời đại...