Vũ Ngọc Thọ
Chia sẻ vì những điều vui vẻ

  20% số việc chúng ta làm mang lại 80% hiệu quả!

  HÃY TẬP TRUNG VÀO VIỆC GIA TĂNG HIỆU QUẢ, LOẠI BỎ NHỮNG VIỆC LÀM KÉM HIỆU QUẢ

  LỢI ÍCH KHI TẬP TRUNG

  Điều gì tạo lên khác biệt giữa hai người làm việc hiệu quả và kém hiệu quả? Bạn đang muốn gia tăng hiệu quả công việc của mình?


  #1 ƯU TIÊN

  80% kết quả đến từ 20% việc đã làm. Làm việc hiệu quả trước vì THỜI GIAN LÀ HỮU HẠN

  #2 TẬP TRUNG

  Tập trung 100% sức mạnh, tâm trí vào điều bạn muốn, cuộc sống sẽ nở hoa

  #3 CAM KẾT

  Hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo, đợi đến khi hoàn hảo thì không có gì hoàn thành cả

  #4 LUYỆN TẬP

  Luyện tập không tạo lên sự hoàn hảo, luyện tập tạo lên sự vĩnh cửu

  #5 KIÊN TRÌ

  Kiên trì chưa hẳn sẽ thành công, Nhưng thành công thì cần kiên trì

  #6 DŨNG CẢM

  Chỉ có hành động mới mang lại kết quả, dám làm, dám thất bại!

  Mỗi tuần một cuốn sách hoàn toàn miễn phí

  ref="websitechat">