Vũ Ngọc Thọ
Chia sẻ vì những điều vui vẻ

Tag Archives for " thơ châm "

Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiênXem thêm

ref="websitechat">