Chọn trang
Sự tích ghềnh đá đĩa

Sự tích ghềnh đá đĩa

Chuyện kể rằng nhiều ngàn năm trước khi mọi vật đều có lương tri như con người nàng Non và Chàng biển yêu nhau thắm thiết, khi tình yêu đến độ chín muồi chàng Biển ngỏ lời với nàng Non xin nàng về làm vợ. Câu chuyện tình yêu của nàng Non và chàng Biển đã viết lên...
Đừng tưởng

Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ trên là sáng cứ tu là hiền Đừng tưởng cứ đẹp là tiên Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng không nói là câm Không nghe là điếc không trông là mù Đừng tưởng cứ trọc là sư Cứ vâng...