Chọn trang
Quý

Quý

Đã có lần em hỏi “Quý” cảm giác thế nào Anh ngập ngừng không nói Chưa biết tả làm sao Quý là khi gặp mặt Bận mấy cũng muốn chào Và khi có người nào Nhắc tên nhớ ngay được Trên dòng đời xuôi ngược Nếu hai người quý nhau Không phải tìm quá lâu Nhận ra nhau...