Chọn trang

Trong cuộc sống đã bao giờ bạn bị rơi vào tình trạng buồn bã kéo dài chưa? Tôi tin là có và tôi cũng đã từng bị như vậy! vậy thì Làm thế nào để thoát khỏi trạng thái buồn bã?

điều quan trọng lúc này là bạn có muốn thoát ra khỏi tình trạng đó không? Câu trả lời chắc chắn là có rồi! Không ai khác, chính bạn sẽ là người đưa mình thoát khỏi tình trạng đó. Lúc này là người tỉnh táo bạn sẽ tìm cách thoát khỏi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là làm như thế nào đây? Vâng vấn đề không còn là vấn đề nếu bạn đặt mình vào vị trí sẽ đạt đến bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hãy tưởng tượng sau khi bạn thoát khỏi vấn đề hiện tại bạn sẽ như thế nào???

làm sao để thoát khỏi trạng thái buồn bã

làm sao để thoát khỏi trạng thái buồn bã

Facebook Comments