Chọn trang

ĐẾN ĐÚNG GIỜ ĐÃ LÀ MUỘN RỒI.

den dung gio da la muon roi 1

Chuyến xe đi đến thành công khởi hành lúc 8h sáng. Có vô số người muốn đi chuyến xe đó. Một số người đến trước giờ. Một số người đến đúng giờ. Rất nhiều người đến trễ giờ.

Chuyến xe đi đến thành công chỉ có 20 chỗ. Người nào đến trước lên trước, người nào đến sau lên sau.
Chỉ có 20 chỗ trong khi số người muốn đi chuyến xe lên tới hàng ngàn người.

Dù cho bạn có đến đúng giờ thì cũng đã có rất nhiều người đến trước và dành được chỗ trên chuyến xe đó rồi.
Đừng hỏi tạo sao tôi chưa thành công. Vì những người đến trước giờ đã chủ động dành lấy cơ hội hiếm hoi đó rồi. Sẽ còn rất nhiều chuyến xe như thế. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người đến trước giờ như thế. Bạn sẽ là ai? Trước giờ? Đúng giờ? Hay trễ giờ?

Đến đúng giờ cũng đã là muộn rồi. Còn bạn và tôi thì vẫn đang có rất nhiều lý do để đến trễ, rằng là tắc đường, rằng là ốm, rằng là quên…

Đừng hỏi tạo sao tôi chưa thành công. Hãy hỏi làm thế nào để tôi có thể đến sớm!

ĐẾN ĐÚNG GIỜ CŨNG ĐÃ LÀ MUỘN RỒI !

 

Facebook Comments