Chọn trang
  • Bước 1: Mong muốn
  • Bước 2: Yêu cầu
  • Bước 3: Tin tưởng
  • Bước 4: Đón nhận
4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỌI ĐIỀU TRONG CUỘC SỐNG

Hãy làm theo 4 bước đơn giản này

Rất nhiều người trong chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn đơn giản là vì đến chính bản thân họ cũng không biết họ mong muốn điều gì

Họ cũng không dám tự tin yêu cầu những người khác hoặc những nguồn lực đưa đến cho họ những điều họ mong muốn

Giả sử như có biết chính xác là mình mong muốn điều gì thì họ cũng không dám yêu cầu và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được điều đó chính vì vậy họ đã không hành động khi họ không tin tưởng và đương nhiên kết quả chỉ đến với những người hành động

Chưa hết có rất nhiều người họ làm được hai bước một và bước hai nhưng họ vẫn không có được thứ họ muốn đơn giản là vì họ đã không biết đón nhận. Chính xác là họ đã không dám đón nhận bởi vì họ cảm thấy mình không xứng đáng với điều đó

Trước đây tôi cũng là người như thế khi biết được điều nàythì tôi đã học cách để đạt được chính xác theo 4 bước trên. Mong muốn yêu cầu tin tưởng và đón nhận

Cảm ơn chị Dương Diễm Hằng Đã tặng em hai quyển sách tuyệt vời này, chúc chị kinh doanh thành công với những quyển sách về sức khỏe cảm ơn chị rất nhiều ạ

Hãy luôn luôn khẳng định với bản thân: “Tôi cho đi học phóng, Tôi đón nhận tuyệt vời”

Bạn của tôi hãy luôn dám tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Chúc bạn luôn đạt được những điều mình mong muốn

I love you, pặc pặc

P/S: Đừng quên
? Like để ghi lại “Dấu chân tròn trên cát”
? Tag bạn bè vào bởi “Chắc ai đó sẽ cần”
? Share để khỏi bị “Lạc trôi”
? Comment để “Chúng ta đang thuộc về nhau”

Facebook Comments