Sách miễn phí cho người có chí

Bạn có biết trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách một năm?


Mỗi tuần một cuốn sách hay, hãy đọc và trải nghiệm và bước lên từng nấc thang thành công cùng vĩ nhân qua từng trang sách nhé.

Điền email để nhận mỗi tuần một cuốn sách hay

Sách miễn phí cho người có chí 1

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

Mahatma Gandhi 

Sách miễn phí cho người có chí 2

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.

Mark Twain  

Sách miễn phí cho người có chí 3


Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

Barack Obama