• You are here:
  • Home »

Email của bạn đã được đăng ký

Thọ nhận thấy rằng email của bạn đã đăng ký rồi. Nếu chưa nhận được quà của Ngọc Thọ hãy vào email để xác nhận lại đăng ký nhé. Rất có thể email đã bị liệt vào hòm thư spam 🙂

 
Bấm link dưới đây để vào Email nhanh hơn:

[wc_row][wc_column size=”one-third” position=”first”]

Gmail.com

gmail-large

[/wc_column][wc_column size=”one-third”]

Yahoo Mailyahoo-mail-1-bb-baaabSnRlU

 

[/wc_column][wc_column size=”one-third” position=”last”]

Hotmail

images

[/wc_column][/wc_row]

___________________________

Facebook Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This