Chọn trang
Tao tên là gì

Tao tên là gì

Có một chàng trai miền núi lần đầu tiên xuống Hà Nội chơi! anh đến chợ Đồng Xuân và vào ngắm nghía với vẻ đầy thích thú! Khi anh đang xem ở bên một quầy hàng bán vải vóc cô chủ cửa hàng rất vồn vã mời anh – Anh gì ơi mua hàng cho em đi. toàn vải tốt đấy anh lấy...