Select Page
Yêu nước là gì – (Định nghĩa của riêng Ngọc Thọ​)

Yêu nước là gì – (Định nghĩa của riêng Ngọc Thọ​)

[Định nghĩa về yêu nước – Của riêng Ngọc Thọ] Nghe nhiều, đọc nhiều, học nhiều cuối cùng tôi chẳng nhớ lắm về hai chữ: “Yêu Nước” vậy: Yêu nước là gì? đây chỉ là định nghĩa của riêng Ngọc Thọ thôi nếu không đúng với bạn thì đừng ném đá tớ nhé 😀 Thế...