Select Page
Kỷ luật bản thân và những ảo tưởng chết người!

Kỷ luật bản thân và những ảo tưởng chết người!

Xét cho cùng thì ngày cuối cùng trong đời con người ta cũng chỉ có thể tặng người khác một món quà đó là nụ cười! Trong bài viết này tôi muốn nhắc đến sự nhầm lẫn cực kỳ nguy hiểm giữa Kỷ luật bản thân với sự tự trừng phạt bản thân và tôi xin đặt tên cho bài viết này...