Select Page
Con người ta sinh ra là để thất bại

Con người ta sinh ra là để thất bại

Con người ta sinh ra là để thất bại “Giống như một cỗ máy mà cái đích khi nó được sản xuất ra là để lao xuống cái hố 3 tấc” Hành trình mới là sứ mệnh của cái máy đấy, không phải là cái đích! Tin buồn là theo một cách tự nhiên thì con người ta làm đúng theo...