Select Page
Ngày quốc tế phụ nữ, mẹ yêu

Ngày quốc tế phụ nữ, mẹ yêu

Lâu lắm rồi không khóc mới gọi điện về nhà chúc mẹ tám tháng ba luôn vui tươi khỏe mạnh với một cảm xúc mạnh con nói mẹ yêu ơi con muốn về nhà chơi một ngày gần đây nhất dài dòng chuyện trời đất con yêu mẹ! mẹ ơi giọt lệ con trực rơi mẹ ơi con đang khóc lúc đầu hai...