Select Page
Bí mật của hạnh phúc

Bí mật của hạnh phúc

Sự khác nhau giữa người Hạnh phúc và đau khổ khi họ cùng đi trên một con đường đời đơn giản là do góc nhìn mà thôi! Bí mật của hạnh phúc nằm ở trong mỗi chúng ta chứ không phải những sự kiện bên ngoài Cùng một sự việc chúng ta nhìn theo hướng tích cực thì cuộc sống...