• You are here:
  • Home »
  • Thơ dạy thiết kế web

Category Archives for Thơ dạy thiết kế web

làm sao để thoát khỏi trạng thái buồn bã

Thiết kế web Thông qua thơ nhập môn

Để làm một trang web
thực ra chẳng khó gì
dành thời gian công sức
mất ba mươi phút thôi
là có một trang web
đẹp đẽ ngon lành rồi
thế mà hồi chưa biết
hết chục triệu tiền ngu

*P/S: sẽ có phần cắt nghĩa chi tiết ở mỗi bài

Facebook Comments

Pin It on Pinterest