Select Page

Tạo liên kết (link, url…) trực tiếp từ Google Drive

(Google Drive Direct Download Link Generator)

Ví dụ bạn dán link có dạng như 2 ví dụ này xuống dưới:Sẽ tạo ra link: 
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Qw_tAJ5IRR2ZXulWVCcI01tWtcllaekI
(nhấn vào link này sẽ download ngay không cần phải nhấn thêm nút tải & chờ đợi quét virus trước khi tải)

Ghi chú:

  • Đảm bảo rằng khả năng hiển thị tệp của bạn trong Google Drive được đặt thành “Bất kỳ ai có liên kết”. Nếu nó được đặt thành “Bị hạn chế” thì chỉ những người đã đăng nhập vào Google và được cấp quyền truy cập vào tệp mới có thể mở liên kết trực tiếp (Nếu không rất có thể không tạo được link).
  • Điều này chỉ hoạt động với các tệp đã tải lên, không phải các tài liệu được tạo trong Google Tài liệu / Trang tính / Trang trình bày.
  • Nếu tệp của bạn rất lớn, liên kết trực tiếp trước tiên có thể mở ra một trang nói rằng tệp quá lớn để Google có thể quét vi-rút. Trang đó sẽ có nút để tải tệp xuống.
Nguồn: mogzol, cập nhật ngày 7 tháng 9 năm 2021

Cách lấy URL để chia sẻ

Bước 1: Truy cập Google Drive và nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấp vào “Nhận liên kết có thể chia sẻ”

Tạo liên kết (link, url... ) trực tiếp từ google drive

Bước 2: Trong cửa sổ xuất hiện, thay đổi chế độ hiển thị thành “Bất kỳ ai có liên kết”

Tạo liên kết (link, url... ) trực tiếp từ google drive

Bước 3: Nhấp vào “Sao chép liên kết”

Tạo liên kết (link, url... ) trực tiếp từ google drive

Bước 4: Dán liên kết đó vào hộp văn bản ở trên và nhấp vào “Tạo liên kết trực tiếp” để tạo liên kết của bạn.