Vũ Ngọc Thọ
Chia sẻ vì những điều vui vẻ

Sử dụng Facebook để chăm sóc khác hàng tự động

About the Author Vũ Ngọc Thọ

Chào bạn tôi là Vũ Ngọc Thọ, là một người rất muốn chia sẻ những kiến thức cùng bạn

follow me on:
logged_in_greeting="Hi! Thọ có thể giúp gì cho bạn?" logged_out_greeting="Hi! Thọ có thể giúp gì cho bạn?">