Chọn trang

Khi người ta lo lắng điều gì đó thì họ thường mong muốn kiểm soát

Leading-With-Love

Khi mà bạn vẫn muốn kiểm soát ai đó thì điều đó chứng tỏ bạn đang rất thiếu tự tin vào bản thân.

Lãnh đạo bằng trái tim giúp cho nhân viên mình mong muốn phấn đấu và phát triển họ sẽ thực sự thoải mái, họ không có cảm giác Bị kiểm soát thì họ làm việc với Tâm của họ năng suất sẽ tuyệt vời

Nếu bạn muốn họ phải thế no, phải thế kia >> họ chỉ làm cho xong

Hãy phát triển bản thân mình để không cần phải kiểm soát ai hết, bạn sẽ có được nhiều hơn rất nhiều

Người mà bạn cần kiểm soát chặt nhất đó chính là bạn!

 

Nguồn: Ngọc Thọ

Facebook Comments