Chọn trang

Content Marketing
Không có gì quá kinh
Không cần quá thông minh
Chỉ cần tin chính mình
Rằng ta sẽ làm được
Ta cần lập chiến lược
Người ta sẽ trở thành
Việc này không thể nhanh
Một hai ngày thành danh
Đó là điều không tưởng
Nếu như mà “có tưởng”
Thì ai cũng làm được
Hiểu sơ lược thế này
Mỗi ngày dành thời lượng
Ba ba phẩy năm phút
Cần kiên trì một chút
Cầm cây bút trong tay
Ta tin rằng có ngày
Bài viết sẽ rất hay
Nhiều người sẽ chuyền tay
Bài này quá hữu ích
Ai đọc cũng rất thích
Rồi click share ngay
Bài xuất bản liền tay
Đón đọc ngay tấp lự
Nói đến cây viết bự
Mactwain và Shakepear
Ổng hổng luyện như kia
Gấp đôi thời lượng đó
Vậy là ổng đã có
Những tiểu thuyết quá hay
Cho đến tận ngày nay
Nhiều người đang tìm đọc
Nếu ta ngại khó nhọc
Ta chẳng học được gì
Cũng do bởi kiên trì
Thì cái gì cũng được
Sử dụng đúng chiến lược
Quên cái gì cũng được
Nhưng cần nhớ hai điều
Không cần suy nghĩ nhiều
Hành động ra kết quả
Khó khăn với kẻ thua
Làm vua vượt thử thách

  • Đơn giản dễ hiểu là như này: Nếu bạn muốn làm bền vững về mảng Marketing thì Content Marketing là một hướng đi cực kỳ tốt. Miễn là bạn đặt niềm tin vào việc bạn làm. Ai cũng có thể viết ra những điều mà có khả năng lan tỏa. Tuy nhiên điều quan trọng là ta tin rằng mình làm được. Hướng tầm nhìn tới những concept bất biến của content, kết hợp chúng lại thì càng tốt.

Facebook Comments