Chọn trang

Để cho ai đó làm một việc thì chúng ta cần phải cho họ biết rằng việc đó quan trọng như nào và có lợi ích gì với người được hướng dẫn. Trong bán hàng đây gọi là đào tạo nhu cầu cho khách hàng. Hãy giải thích cho họ biết để tự họ phát sinh nhu cầu. Đây là bước một (Giải thích) bước này là quan trọng nhất. Lý do càng lớn thì hành động càng mạnh mẽ và dễ dàng

Quy trình đào tạo 4 bước

Quy trình đào tạo 4 bước

Sau khi chúng ta giải thích xong rồi thì chũng ta sẽ làm mẫu cho người đó kiên nhẫn, từ từ lặp lại một cách chắc chắn chắn

Nói và xem thì cũng chỉ đạt được đến mức nhận thức làm mẫu xong rồi để cho người đó làm thử, để người đó áp dụng họ sẽ có được trải nghiệm. Ngay lần đầu làm thử chắc chắn sẽ gặp vấn đề.

Sau khi gặp vấn đề hoặc làm xong mà kết quả chưa đạt chúng ta sẽ rút kinh nhiệm và quay trở lại bước 1, giải thích tại sao lại gặp vấn đề lặp lại quy trình > làm mẫu > Làm thử (sai) > Rút kinh nghiệm…

Chúng ta sẽ lặp lại quy trình 4 bước này cho đến khi người đó đạt được kỹ năng như chúng ta. mong muốn thì thôi

Trên đây là 4 bước để chúng ta đào tạo một ai đó một kỹ năng mà chúng ta mong muốn

Facebook Comments